top of page

     פיזיותרפיה

תוכנה לניהול מכון פיזיותרפיה, שכוללת:

1. ניהול מטופלים - ניהול פרטים אישיים של המטופל.

2. יומן טיפולים - זימון וניהול טורים של מטופלים, נוח מאוד וקל לשימוש.

3. תיק פיזיותרפי עשיר אשר כולל: נתוני הפנייה, בדיקה סובייקטיבית, בדיקה אובייקטיבית, בדיקות נוספות, בודי צ'ארט, סריקת מסמכים ושמירתם בתכנה, ניהול רישום טיפולים, תמיכה בפורמטים שונים של מכתבים ועיצוב אישי לפי דרישת לקוח.

4. שידור נתונים לקופת חולים בצורה מהירה מאוד.

5. ניהול שעות עובדים (כולל כרטיסי עובדים).

6. שליחת SMS תזכורת יום לפני הטיפול.

7. חתימה אלקטרונית (בעתיד הקרוב).

8. אחסון נתונים בשרת כולל גיבויים.

 9. ועוד...

התכנה מהירה, יעילה,  פשוטה ומאוד נוחה  לשימוש, פותחה בצורה שמצריכה מינימום קליקים של המשתמש.

כוללת אופציה להוספת\הורדת שדות ממסכים קיימים, והוספת מסכים חדשים לפי דרישת הלקוח.

bottom of page