top of page

     אסתאופתיה

תוכנה לניהול מרפאת אסתאופתיה, שכוללת:

1. ניהול מטופלים - ניהול פרטים אישיים של המטופל.

2. יומן טיפולים - זימון וניהול טורים של מטופלים, נוח מאוד וקל לשימוש.

3. תיק רפואי עשיר אשר כולל:

    3.1. מסך לתלונות עיקריות של המטופל.

    3.2. מסך מידע רפואי של המטופל.

    3.3. מסך הבחנה מבדלת ובדיקות אסתאופתיות.

    3.4. מסך דיאגנוזה.

    3.5. מסך לתיעוד טיפולים.

    3.6. מסך להפקת מכתבים מקצועיים, ניתן לבנות את המכתבים לפי דרישת הלקוח (כולל לוגו ועיצוב).

    3.7.מסך לסריקת מסמכים ושמירתם במערכת.

4. ניהול שעות עובדים (כולל כרטיסי עובדים).

5. שליחת SMS תזכורת לפני טיפול.

6. אחסון נתונים בשרת כולל גיבויים.

7. ועוד...

התכנה מהירה, יעילה,  פשוטה ומאוד נוחה  לשימוש, פותחה בצורה שמצריכה מינימום קליקים של המשתמש.

כוללת אופציה להוספת\הורדת שדות ממסכים קיימים, והוספת מסכים חדשים לפי דרישת הלקוח.

bottom of page