top of page
כמה זה עולה...

להלן העלויות של התוכנה:

  • תשלום חד פעמי של 800 ש"ח.

  • השתתפות חודשית של 196 ש"ח עבור התקנה של עד 3 עמדות.

    • כל 2 עמדות נוספות עולות עוד 50 ש"ח.​

  • תשלום שנתי של 200 ש"ח עבור הנפקת כרטיסי עובדים, וניהול שעות עובדים - רלוונטי למי שמשתמש בשירות זה.

  • 20 אג' ל-SMS למי שמשתמש בשירות שליחת SMS-ים.

  • השתתפות חודשית של 35 ש"ח עבור שימוש באפליקציית הטלפון של זימון תורים.

המחירים נכונים לשנת 2018...

bottom of page