top of page

     התאמה אישית ללקוח

תכנה לניהול מרפאת מותאמת אישית לפי דרישת לקוח, שכוללת:

1. ניהול מטופלים - ניהול פרטים אישיים של המטופל.

2. יומן טיפולים - זימון וניהול טורים של מטופלים, נוח מאוד וקל לשימוש.

3. תיק רפואי מותאם ללקוח אשר יכול לכולל:

    3.1. מסכים יעודים לפי בחירת לקוח, כמות מסכים גמיש, ומספר שדות בכל מסך גמיש.

    3.2. מסך לתיעוד טיפולים.

    3.3. מסך להפקת מכתבים מקצועיים, ניתן לבנות את המכתבים לפי דרישת הלקוח (כולל לוגו ועיצוב).

    3.4. מסך לסריקת מסמכים ושמירתם במערכת.

4. ניהול שעות עובדים (כולל כרטיסי עובדים).

5. שליחת SMS תזכורת לפני טיפול.

6. אחסון נתונים בשרת כולל גיבויים.

7. ועוד...

התכנה מהירה, יעילה,  פשוטה ומאוד נוחה  לשימוש, אופציית פיתוח בצורה שמצריכה מינימום קליקים של המשתמש.

bottom of page